overlay

Arabuluculuk Komisyonu

T.C.
AMASYA VALİLİĞİ

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü
Arabuluculuk Komisyonu

Sağlık Bakanlığını temsilen Müdürlüğümüzü ve ilimiz Sağlık tesislerini ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlılarında Arabuluculuk Kanunu’ nun  Arabuluculuk Faaliyetlerinin Yürütülmesi” başlığı altındaki 15/8. Maddesinde belirtilen “Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil eder.” hükmüne istinaden Bakanlığımızı ilimizde temsil etmek üzere 22.01.2018 tarih ve 2645 sayılı Müsteşarlık Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

Arabuluculuk Komisyonunda görevlendirilenlerin isimleri unvanları ve iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Sıra No

 

Adı ve Soyadı

 

Kadrosu

 

Asil/Yedek

1

Av. Neslihan DALKIRAN

Sağlık Bakanlığı Avukatı

Asil

2

Ömer Faruk KURU

Personel Ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı

Asil

3

Mustafa Necati YAPAL

Personel Hizmetleri Şube Müdürü

Asil

4

Av. Şerife YANAR

Sağlık Bakanlığı Avukatı

Yedek

5

Turan ŞEN

Mali Hizmetler Birim Sorumlusu (Uzman)

Yedek

6

Engin DÜMEN

İdari Hizmetleri Birim Sorumlusu (Uzman)

Yedek

İletişim Bilgileri:

Adres              : Fethiye Mahallesi, Çelebi Mehmet Cd. 10/3, 05100 Merkez AMASYA

Telefon         : (0 358) 212 40 01-(0 358) 218 40 17  (Dahili 188 - 171)

Fax                  : (0 358) 218 66 38

e-posta                        : hm.05@saglik.gov.tr