overlay

Taşeron İşçi Sınav Sonuçları ve İstenen Belgeler

LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


AŞAĞIDAKİ BELGELERİN
EN GEÇ 28.03.2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.  AŞAĞIDAKİ BELGELERİ SÜRESİNDE VERMEYEN VEYA EKSİK VERENLERİN BAŞVURUSU GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

  1. SAĞLIK RAPORU  (TEK HEKİM RAPORU YETERLİDİR)
  2. EN SON MEZUN OLDUĞU OKULA AİT ONAYLI ÖĞRENİM BELGESİ
  3. ERKEKLER İÇİN ASKERLİKLE İLİŞİĞİNİN BULUNMADIĞINA DAİR BELGE
  4. ADLİ SİCİL KAYDI BULUNANLARIN “MEMNU HAKLARIN İADESİ” BELGESİ İBRAZ ETMESİ GEREKİR.
  5. İDARELERE KARŞI DAVASI OLANLARIN;

İDARELERE KARŞI AÇTIKLARI DAVALARDAN FERAGAT ETTİKLERİNE DAİR ÖRNEK-2’DE YER ALAN DİLEKÇENİN İLGİLİ MAHKEMESİNE SUNULMASI ÜZERİNE, MAHKEMECE KİMLİK TESPİTİ YAPILDIĞINI VE BU FERAGAT DİLEKÇESİNİN DAVACI TARAFINDAN MAHKEMELERİ DOSYASINA SUNULDUĞUNU GÖSTERİR İLGİLİ MAHKEME ŞERHİNİ TAŞIYAN BELGE VEYA FERAGAT BEYANINI İÇERİR MAHKEMECE ONAYLANMIŞ DURUŞMA TUTANAĞI VEYA FERAGAT NEDENİYLE DAVANIN REDDİNE DAİR KARARIN ONAYLI ÖRNEĞİNİ, VE/VEYA İCRA TAKİPLERİNDEN FERAGAT ETTİKLERİNE DAİR ÖRNEK-3’TE YER ALAN DİLEKÇENİN İLGİLİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULMASI ÜZERİNE, İCRA MÜDÜRLÜĞÜNCE KİMLİK TESPİTİ YAPILARAK, FERAGAT DİLEKÇESİNİN TAKİP DOSYASINA SUNULDUĞUNU GÖSTEREN BELGENİN ASLI VEYA ONAYLI SURETİ VEYA FERAGAT NEDENİYLE İCRA TAKİP DOSYASININ İŞLEMDEN KALDIRILDIĞINA DAİR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARININ ASLI VEYA ONAYLI SURETİNİ İDAREYE İBRAZ ETMELERİ GEREKİR.**

**696 sayılı KHK’nın 127. Maddesi ile 375 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23. Maddesi uyarınca; “…Şartları taşımadıkları halde bu madde hükümlerinden yararlandırıldıkları tespit edilenlerin herhangi bir tazminat ödenmeksizin istihdamına son verilir. Yanıltıcı bilgi ve belge sunmak suretiyle bu madde hükümlerinden yararlandığı tespit edilenlere istihdam süresince yapılan ödemeler genel hükümlere göre tahsil edilir…” hükmü açıktır.