overlay

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

           İl Uyuşturucu İle Mücadele Koordinasyon Kurulu 13.11.2014 tarih ve 2014/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesinegöre çalışmalarınabaşlamıştır.

           09.12.2017 tarihli 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile bağımlılık ile mücadele çalışmaları tekrar düzenlenmiştir. Yeni düzenlemeye göre illerde Vali başkanlığında ilgili kurumların İl/İlçedeki en üst düzey temsilcilerinden oluşan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu(BMİKK) ve BMİKK altında vali/kaymakam onayı ile vali yardımcısı/kaymakam başkanlığında İl/İlçe Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları (İl/İlçe Uyuşturucu ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl/İlçe Alkol Bağımlılığı ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu,  İl/İlçe Tütün Bağımlılığı İle Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl/İlçe Davranışsal Bağımlılıklar  (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) ile Mücadele Teknik Çalışma Grubu, İl/İlçe Bağımlılık ile Mücadele İletişim Teknik Çalışma Grubu) teşkil olunur.

           Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yılda en az 6 defa olacak şekilde 2 ayda bir, ayın 3. haftasında; Teknik Çalışma Grupları ise her ay olmak üzere yılda 12 defa ayın 2.haftasında toplanarak;  toplantı  organizasyonu ve sekreteryası İl Sağlık Müdürlükleri tarafından koordine edilir.

          Bağımlılıkla Mücadele Kurullarının amacı;  uyuşturucu ile mücadele sürecinde mevcut durumu tespit etmek ve hazırlanan eylem planı kapsamında uygulanması gereken faaliyetlerin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yürütülmesini ve takibini il düzeyinde sağlamaktır. Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda İlimizde paydaş kurumlarla birlikte bağımlılıkla mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

           Valimiz Sayın Dr. Osman VAROL Başkanlığında yapılan Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı; Kurul hakkında genel bilgilendirme yapılması,  2017/23 Sayılı Genelge kapsamında oluşturulacak Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe   Koordinasyon Kurulu ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Teknik Çalışma Gruplarının  ilde yapılanması, Bağımlılıkla Mücadele Kurulların ve Bağımlılıkla Mücadele İl/İlçe Teknik Çalışma Gruplarının  Çalışma Usul ve Esasları ile Kargo Firmaları Denetleme İşlemleri konularında gündem maddeleri görüşülerek tamamlanmıştır.
              Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

                                                                                                                           

  • IMG_0010.JPG
  • IMG_0012.JPG