overlay

63. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İLANI

       AMASYA İLİ 63. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 03 Aralık 2007 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. İstifa nedeni ile İlimiz Merkez Kirazlıdere Mahallesi 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 050144 Nolu birim, İlimizde yapılan Aile Hekimliği Ek Yerleştirme neticesinde yer değişikliği nedeni ile boşalan Gümüşhacıköy İlçesi Gümüş Aile Sağlığı Merkezi 050408 Nolu birim ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün onayları ile Suluova Merkezde yeni açılan 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 050514 Nolu birimler için Aile Hekimliği Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”ve11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince aşağıdaki tabloda yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği bölgeleri için 9 Şubat 2018 Cuma günü saat: 16.30’da Atama Nakil Komisyonu huzurunda İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin bu boş pozisyonu tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır.

           Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimlerin 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat: 17:00’a kadar İl Sağlığı Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimine müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır.

            Ek yerleştirme işlemleri yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak olup dikkat edilecek temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Yerleştirme işlemi yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15.maddesinde yer alan (1.) fıkranın hükümlerine göre yapılacaktır. ( İlgili yönetmelik yazımızın ekindedir).
  2. Müracaatta bulunacak Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)’den alacakları, Ocak 2018’e ait onaylı Hizmet Puan Belgesini teslim edeceklerdir. Yerleştirme talebinde bulunan hekimlerden (Aile Hekimliği Uzmanları hariç) 03 Aralık 2007 tarihinden önce ilimizde görev yapan hekimlerin Aile hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikayı da müracaat sırasında ibraz etmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ilimize ataması yapılan kamuda çalışan hekimlerin başvuru sırasında sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır. (Aile hekimliği uzmanları hariç bu durumda olup ta aile hekimi olarak yerleşen hekimler en kısa zamanda Bakanlıkça eğitime alınırlar).

        3. Yerleştirme işleminde Sağlık Bakanlığının ekte yer alan 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazı, 23.09.2013 tarih ve 104296 ile 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı yazılarında belirtilen muvafakat şartları esas alınarak başvurular kabul edilecektir.

      4.  Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izinde geçirilen günler de fiili çalışmadan sayılır.

 

BOŞ POZİSYONLAR

İL / İLÇESİ

ASM ADI

A.H. BİRİM KODU

YERLEŞİK NÜFUS

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ NÜFUS

YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ (CEZAEVİ)

TOPLAM NÜFUS

İLÇEYE MESAFE (km)

İLE MESAFE

(km)

AMASYA/ MERKEZ

KİRAZLIDERE MAHALLESİ 8 NOLU ASM

050144

102

0

0

102

0

0

AMASYA/SULUOVA

SULUOVA 5 NOLU ASM

050514

0

0

0

0

0

30

AMASYA/GÜMÜŞHACIKÖY

GÜMÜŞHACIKÖY

GÜMÜŞ ASM

050408

1458

156

348

1962

5 km

92

             Not 1 : Suluova 14 nolu Birim Sanal ASM dir. Merkez Kirazlıdere Mahallesi 44 birim ve Suluova 5 Nolu ASM 14 Nolu birime  atanan hekimler  1 Nisan 2018 tarihinde göreve başlayacaktır.

             Not: 2: Gümüşhacıköy Gümüş ASM 8  Nolu Birime atanan hekim 15/02/2018 tarihinde göreve başlayacaktır.

            

Müracaat için ilgili dilekçe örnekleri için TIKLAYINIZ

   

  

AMASYA İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler.                                                                                                 

  • Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi (PBS)’den alınan; Ocak 2018 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır)
  • Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Biriminden temin edilebilecektir)

b )  Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler ile

Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan tabip/uzman tabiplerden istenecek Belgeler

  • Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği (03.12.2007 tarihinden sonra ilimize atanan ve bu tarihten sonra göreve başlayan uzman tabip/tabiplerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır )Sağlık Bakanlığı Personel Bilgi Sistemi  (PBS)’nden alınan Bakanlıkça yayımlanmış ise Ocak 2018 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).
  • 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin  Dördüncü Bölüm Sözleşmeli Aile Hekimleri başlıklı 15.Maddesinin  hükümlerine göre başvuru yaparlar.Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden /  Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Biriminden temin edilebilecektir).

     

 

 

                                                                                                                                                                                                    Dr. Öner NERGİZ

                                                                                                     İl Sağlık Müdürü