2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları
27 Temmuz 2021

DUYURU

 

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Amasya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 09.07.2021 tarih ve 33 sayılı kararı ile ilimizde salgın hızının yavaşlaması, pozitif vaka sayılarındaki azalma ve yüksek öğretim öğrencilerin mezun olabilmeleri için zorunlu stajlarını tamamlamaları konularının da bir arada değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

  • 4 yıllık (lisans) yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 1'inci, 2'inci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin yaz aylarında yapmaları zorunlu olan stajlarını, maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla kamu veya özel sağlık kurumlarında yapabilmelerine,
  • 2 yıllık (ön lisans) yüksek öğretim kurumlarında öğrenim gören 1'inci ve 2'inci sınıf öğrencilerinin yaz aylarında yapmaları zorunlu olan stajlarını maske kullanımı, fiziksel mesafe ve hijyen kurallarına uyulması koşullarıyla kamu veya özel sağlık kurumlarında yapabilmelerine,

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemi Staj Başvuruları

 

 • 1-Staj için sadece Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemi üzerinden yapılan başvurular kabul edilecek olup belirlenen kontenjanlarda boşluk kalması ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinden uygun görüş verilmesi halinde bireysel başvurular değerlendirmeye alınabilecektir.
 • 2-İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından başvuru yapan adaylara teklif gönderilecek ve 2 iş günü içerisinde kabul edilmeyen teklifler geçerliliğini kaybedecektir.
 • 3-Teklif gönderilen ve teklifi süresi içerisinde kabul eden adaylar İl Sağlık Müdürlüğünce staj yapmaları planlanan birime yönlendirilecektir.
 • 4-Adaylar  Başvuruda İstenilen Belgeler kısmında belirtilen evraklar  ile birlikte  staj yapmaları planlanan birime bizzat müracaat edecek ve evraklarda herhangi bir eksiklik olmaması durumunda staj başvuruları onaylanacaktır.
 • 5-Staj başvuruları kontenjanlarımız dahilinde değerlendirilmeye alınacak olup  değerlendirme sonuçları adayların mail adreslerine gönderilecektir.
 • 6-İlgili branşta belirlenen kontenjan sayısından fazla başvuru olması halinde  not ortalaması yüksek olan öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir.
 • 7-Öğrenci ve çalışan sağlığı da göz önünde bulundurularak sadece sağlık alanında eğitim öğretim gören öğrencilerinin staj kabulleri yapılacaktır.

 

 

  BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

1- Kimlik fotokopisi 

2-SGK İşe Giriş Bildirgesi (Zorunluluk Belgesi, İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sigortasına dair belge, Üniversiteden alınan )

3- Fiziki muayenesinde öğrencinin kendi bölümü ile ilgili alanda çalışmasında/staj yapmasına sakınca olmadığına dair aile hekiminden alınan rapor

4- Staj Esnasında Uyulması Gereken Kurallar ile ilgili Taahhütname Staj-Kurallari-Taahhutname.pdf

5- Zorunlu Staj Başvuru Formu  (3 Nüsha - Mutlaka okul tarafından onaylanmış olacak, onaysız formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 

6- Staj Sözleşmesi (3 Nüsha - Mutlaka okul tarafından onaylanmış olacak, onaysız formlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.) 

7- İSG Eğitimi aldığına dair belge. ( Üniversitede İş Sağlığı ve Güvenliği dersi alan öğrenciler ilgili dersi aldıklarına dair belgeyi üniversitelerinden temin edeceklerdir. Eğer öğrenciler Üniversitede ilgili dersi almamışlarsa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikası vermeye yetkili kurumdan belgeyi temin edeceklerdir.)