overlay

Mesul Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi hk
“Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in 27 nci maddesine istinaden 2010 yılında "Mesul Müdürlük Sertifikası Eğitimine" katılanların
mevzuat gereğince on yıllık süresi dolanlara ve 2009 ile daha öncesi yıllarda sertifikası olup çeşitli sebeplerle güncelleme eğitimlerimize katılamayanlara yönelik "Biyosidal Ürün Uygulama Mesul
Müdürlük Sertifikası Güncelleme Eğitimi" Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 30 Kasım 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.


Konu ile ilgili Bakanlığımızın yazıları ek'tedir.  İlgililere duyurulur.


Bakanlık yazısı için TIKLAYINIZ