overlay

YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) HASTALIĞI SEROPREVALANS ARAŞTIRMASI BİLGİ NOTU

           Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi, Ülkemizde ilk olarak 11 Mart 2020’de, ilimizde ise 17.03.2020 tarihinde görülmüştür. Amasya’mızda Koronavirus hastalığına karşı pandemi başlangıcından itibaren her gün düzenli olarak toplandığımız İl Hıfzıssıhha ve Pandemi  kurullarımızda  aldığımız ve uygulanmasını titizlikle takip ettiğimiz kararlar ve önlemler ile önemli düzeyde başarılar sağladık. Bu başarılarımızın ilimizde sürmesi ve gelecek dönemdeki hazırlık çalışmalarımızı planlamak amacıyla Bakanlığımızın ülke genelinde Yeni Koronavirus Hastalığı Seroprevalans Araştırmasını ilimizde  de hızlı bir şekilde yapmaya başladık.

           Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda dünyada benzeri olmayan ve ilk olarak yapılacak olan bu araştırmada İl düzeyinde hastalık prevalansını ve sıklığını, geçirilmiş hastalık düzeyini, asemptomatik hastalık düzeyini  saptamayı amaçlıyoruz.

            Bu araştırma için seçilen örneklem haneler TÜİK tarafından belirlenmiş olup,  Amasya genelinde 1137 hane seçilmiş, her hane için 2 adet yedek hane belirlenmiştir. Belirlenen hanelerin listesi Bakanlığımızca tarafımıza gönderilmiştir.

            İl Sağlık  Müdürlüğü olarak Covid-19 saha çalışmalarında yapılacak bu araştırma için tüm ihtiyaçlarımızı belirleyip; sahamızı ve 76 kişilik filyasyon ekibimizden en az 1 doktor ve 1 yardımcı sağlık personelinden oluşan ekipler oluşturarak altyapımızı hazırladık.

           Öncelikle Antikor tespiti için hızlı bir şekilde hastanemize Eliza Antikor test cihazımızı alıp aplikasyonunu yaparak Laboratuvarımızı antikor testi için çalışabilir hale getirdik.

           Bu çalışmalar kapsamında kişilerden daha önce bu hastalığı geçirip geçirmediğini test etmek amacıyla Eliza Antikor testi yapılabilmesi için kan alınacak, şu an virüs taşıyıp taşımadığını  anlamak amacıyla ise boğaz ve burun sürüntüsü alınacaktır. Yani  bir kişiden hem kan örneği hem de sürüntü örneği alınacaktır. Çalışmaya katılan vatandaşlarımız aranarak sonuçlar kendilerine bildirilecek, pozitif  vakaların bulaşı sıfırlamak amacıyla ekiplerimiz tarafından  acil olarak hastaneye sevki sağlanıp, temaslıları karantinaya alınacaktır.

         Amasya ilimizde Covid-19 salgını kapsamında aldığımız önlemler ve uygulamalar konusunda halkımızın bizlere gösterdiği duyarlılık ve destek için çok teşekkür ediyor ve bu çalışma kapsamında da bizlere halk sağlığı açısından yardımcı olmalarını umut ediyoruz.

          Kamuoyuna saygıyla sunulur.