overlay

BASIN AÇIKLAMASI

Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve Ülkemizde de halk sağlığı tehdidi oluşturmakta olan COVID-19 için Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri de dikkate alınarak, yayılımın önüne geçilmesi, Vatandaşlarımızın korunması, genel tedavi şablonlarının oluşturulması, çalışma usul ve esaslarının standardize edilmesi ve Sağlık Çalışanlarımızın korunması ve yapması gerekenlerin belirlenmesi amacıyla T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu düzenli olarak toplanmakta ve kararlar almaktadırlar. 

 İlimizde de Bakanlığımız talimatları gereğince Pandemi kurulları oluşturulmuş olup, her gün toplanarak ilimizle ilgili sağlık verilerini değerlendirmekte ve süreç yönetilmektedir. Bu kapsamda ilimizde yapılması gerekenler Bakanlığımız Bilim Kurulunun toplantıları neticesinde sürekli olarak güncellenen Rehberlere uygun olarak uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın korunması ve tedavi edilmesi ne kadar önemli ise bu hizmetin sunumunda fedakarca, mesai mefhumu aranmaksızın ailelerinden, evlerinden feragat ederek görev yapmakta olan, tüm varlığı ve bedeniyle Virüs ile Vatandaşlarımız arasına kendisini siper eden değerli ‘’Sağlık Çalışanlarımızın’’ korunması en önemli önceliklerimizden birisidir. 

 İlimiz tüm sağlık tesislerimizde sağlık çalışanlarımızın çalışma usulleri; Bakanlığımız ‘’COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi’’ rehberine göre uygulanmaktadır. Rehberde her bir olası durum için tek tek yapılması gerekenler talimatlandırılmıştır.  COVİD-19 hastasıyla temas eden sağlık çalışanlarının, temas sırasında yaptıkları işlemlere ve aldıkları önlemlere göre kategorize edilerek, nasıl değerlendirilmesi gerektiği anlatılmıştır. 

 112 Başhekimliğimize bağlı bir istasyonda görevli sağlık personelimizin Covid-19 semptomları göstermesi üzerine muayenesi gerçekleştirilmiş ve test sonucunun pozitif çıktığı anlaşıldığı anda tedbir amaçlı görevden el çektirilmiş ve gerekli tedavisine başlanmıştır.  

 Bazı sosyal medya ve basın organlarında,  kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız bilgiler yayınlanmaktadır. Ülkemizin geçtiği bu hassas dönemde, yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri hususu,  

  Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.