overlay

YAZ STAJI BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR

YAZ STAJI BELİRLEME KOMİSYONU TOPLANTISINDA

ALINAN KARARLAR ( 15/01/2020)

1- Staj başvuruları 27 Ocak 2020 - 31 Mart 2020 tarihleri arasında stajın yapılacağı sağlık tesisine şahsen yapılacaktır.

2- Mevzuata göre ilgili unvanda çalışan personelin yarısı kadar stajyer alınabildiği için kontenjan sınırlıdır. Kontenjan dışında öğrenci alımı yapılmayacaktır. Kontenjanın üzerinde bir başvuru olması durumu düşünülerek öğrencilerin alternatif staj yerleri araştırmaları tavsiye edilecektir.

3- Mülga -Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun 22.08.2016 tarih ve 41304669-774.99- E.99-3430 sayılı yazısına istinaden, yalnız sağlık hizmetleri sınıfında yer alan bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin staj başvuruları kabul edilecektir.

4- Staj başvurularında; Dilekçe, Öğrenim Belgesi, Kimlik Fotokopisi, Sözleşme ( Okul tarafından düzenlenen sözleşme örneği veya Müdürlüğümüzün sözleşme örneği), İkametgah Belgesi,Staj Belgesi, İş Güvenliği Eğitimi Belgesi, Sağlık Taraması ( Hepatit Markerları, Anti HBS, Anti HIV testi. Gerekli görüldüğünde aşıların yapılması), Sigorta Primi ( Staj yapılacak dönemde okul tarafından yatırılan sigorta primi ) belgeleri istenecektir.

5- Kontenjanlarda öncelik sırasıyla;

a. Kendisi yada ailesinin ikameti Amasya'da olmak şartıyla son sınıf öğrencileri ile mecburi staj döneminin son yılında bulunan öğrencilerin başvurularına,

b. İlimizde öğrenim gören ve ilimizde ikamet eden öğrencilerin staj başvurularına,

c. İlimiz dışında öğrenim ve ilimizde ailesi yada kendisi ikamet eden öğrencilerin staj başvurularına,

d.İlimizde öğrenim gören ve ilimiz dışında ikamet eden öğrencilerin staj başvurularına,

e. İlimiz dışında öğrenim gören ve ilimiz dışında ikamet eden öğrencilerin staj başvurularına,

verilecektir. Kriterlerde eşitlik söz konusu ise 4. Maddede istenen belgeleri ile müracaat sırasına göre önce başvuru yapan öğrenciye öncelik verilecektir.

6- Stajın yapılacağı sağlık tesisi, staj başvurularını yukarda bahsedilen kriterlere göre inceleyerek kriterlere uygun olan başvuruların ön kabulünü gerçekleştirecektir.

7- Stajın yapılacağı sağlık tesisi, staj başvuru süresince başvuruları kabul edecektir. Başvurularla ilgili değerlendirme Nisan ayının ilk haftasında yapılacaktır.

8- Ekte yer alan Müdürlüğümüze ait İş Yeri Staj Sözleşme Örneği uygun görülmüş olup isteyen stajyer öğrenciler Amasya İl Sağlık Müdürlüğü web sitesinin duyurular kısmında indirip kullanabilecektir.


İş Yeri Staj Sözleşme Örneği için TIKLAYINIZ


83c4a31c-b69f-4d4e-9b0b-80bbebd9f2eb.jpg