overlay

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI SÖZLÜ SINAV İTİRAZLARI VE KESİN SONUÇLARI İLANI

Güncelleme Tarihi: 10/04/2019

İş-Kur aracılığıyla daha önce başvurusu alınmış ve sınava girmeye hak kazanmış adaylar için 29-30 Ocak 2019 tarihlerinde Müdürlüğümüzce yapılan sözlü sınav sonuçları, itirazların incelenmesi ve değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki “Sürekli İşçi Sözlü Sınavı Kesin Sonuçları” linkinde açıklanmıştır. Açıklanan sınav sonuçları ile ilgili olarak ;

  1. İTİRAZ SONUÇLARI : Sözlü sınava Güvenlik Görevlisi (Silahsız) meslek alanında giren 23********78  TC kimlik numaralı Tolga Can ULU’ nun  04.04.2019 tarih ve 90923354 barkod numaralı itiraz dilekçesine istinaden sınav soru cevap tutanakları Sınav Komisyonumuzca incelenmiş ve değerlendirilmiş olup adı geçen kişinin sınav sonucuna göre 5. Yedek olarak mevcut bulunduğu ilgili meslek sıralamasında değişiklik yapılmasını gerektiren bir husus tespit edilmediğinden itirazı uygun görülmemiştir.
  2. Sürekli İşçi Sözlü Sınav Kesin Sonuçları aşağıdaki linkte verilmiştir.
  3. Açıklanan listede asil olarak atanmaya hak kazanan adayların Atanmaya Esas Belgelerini 11-15 Nisan 2019 tarihleri arasında, en geç 15 Nisan 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra verilecek belgeler işleme alınmayacaktır.
  4. Müdürlüğümüzce 15-19 Nisan 2019 tarihleri arasında yapılacak belge incelenmesi neticesinde, belirtilen şartları taşımadığı tespit edilenler, atanmaya esas evraklarını teslim etmeyenler ve Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması neticesine göre Bakanlığımız tarafından ataması uygun görülmeyenlerin yerine sırasıyla yedek adaylardan belge istenebilecektir.
  5. Bu ilan; sınav sonucunda ASIL olarak başarılı olan adayların kesin olarak atamasının yapılacağı anlamına gelmemekte olup başarılı olan ve listede ASIL olarak belirtilen adayların kesin atama işlemleri, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının sonuçlanması ve gerekli belge kontrollerinden sonra Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
  6. İş bu ilan ve konu ile ilgili web sitemizden duyurusu yapılan tüm ilanlar ilgililere tebligat yerine geçecek olup adaylara ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sürekli İşçi Sözlü Sınavı Kesin Sonuçları

Sürekli işçi Sözlü Sınav Sonuç Listesi (Elektrik) için Tıklayınız

Sürekli işçi Sözlü Sınav Sonuç Listesi Güvenlik Görevlisi (Silahsız) için Tıklayınız

1-Atamaya hak kazanan ( ASIL) adayların Müdürlüğümüze teslim etmesi gereken Atamaya Esas Belgeler için Tıklayınız

2-Mal Bildirim Beyannamesi için Tıklayınız

3-Açıktan Atama Başvuru Formu için Tıklayınız