overlay

Sürekli İşçi Alımı Yedek Aday Başvuru İlanı Duyurusu

Kura'ya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır maddesine istinaden 18-19 Ocak 2019 tarihlerinde alınan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda Güvenlik Görevlisi (Silahsız) unvanında yedek listedeki aşağıda bilgileri bulunan yedek adayların 21/01/2019 tarihinde saat 12:00’a kadar Müdürlüğümüz Personel Planlama Birimine elden evrak teslimi yapmaları gerekmektedir.
          İlanen tebliğ olunur.

Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Diploma / Mezuniyet belgesi

Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi / Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silahsız)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
AHMET ŞAHİN

ZEKERİYA

AMASYA

08.01.1989

1.Yedek

AMASYA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

SATİ DENİZ

ASLAN VEYSEL

AMASYA

22.12.1991

2.Yedek

AMASYA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

NİGAR EROL

HÜSEYİN

AMASYA

13.10.1988

3.Yedek

AMASYA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

FURKAN ÜMİT ASLAN

ÖMER OSMAN

NİZİP

28.03.1998

4.Yedek

AMASYA

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)