overlay

Sürekli İşçi Alımı Noter Huzurunda Kura Usulu İşkur Tarafından Belirlenen Aday Listeleri Ve İstenen Başvuru Belgeleri/Sınav Takvimi

 Bakanlığımız tarafından 15 Ocak 2019 tarihinde Noter huzurunda kura usulü ile belirlenen ASIL ADAYLAR ile  İŞKUR tarafından belirlenen adaylar EK-I Başvuru Belgelerini 18.01.2019 - 19.01.2019 tarihleri arası saat 17:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğümüz  Genel Evrak Birimine kaydı yapılarak Personel Planlama Birimine elden teslim edeceklerdir.

 Başvuru belgelerinin teslim alınıp ilgili belgelerin incelenmesinden sonra, 
sözlü sınava alınacak aday listeleri ve sözlü sınav yeri, saat ve tarihlerine ilişkin bilgiler 21.01.2019 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğümüz internet adresinden ilan edilecektir.

 Kuraya tabi mesleklerde ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katı aday sözlü sınava alınacaktır. Müdürlüğümüz tarafından yapılan belge kontrolü sonucunda; başvuru şartlarını taşımayanlar ile herhangi bir nedenle sözlü sınava katılamayacaklardan dolayı ilan edilen münhal kadronun 4 (dört) katından az sayıda adayın kalması halinde, yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle azalan sayı kadar yedek aday sözlü sınava alınacaktır.

  18-19 Ocak 2019 tarihlerinde yedek adaylardan başvuru belgesi alınmayacak olup, yedek adayların belge teslim tarihi İl Sağlık Müdürlüğümüzce internet adresinden ilan edilecektir.

İlanen tebliğ olunur.

Adaylardan İstenecek Başvuru Belgeleri

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

Diploma / Mezuniyet belgesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

GÜVENLİK GÖREVLİSİ (SİLAHSIZ)

Diploma / Mezuniyet belgesi

Özel Güvenlik Temel Eğitim Belgesi / Özel Güvenlik Kimlik Kartı (silahlı/silhsız)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Sürekli İşçi Alımı SÖZLÜ SINAV TAKVİMİ için TIKLAYINIZ