overlay

Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı

09/12/2017 tarih ve 2017/23 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği: Bağımlılıkla Mücadelede; İlimizde, kurumlar arası iş birliğini ve koordinasyonu sağlamak,  stratejileri belirlemek ve uygulamaları takip edip değerlendirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında katılımıyla Vali Yardımcımız  Sayın Mehmet Ercan ASLANTAŞ başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele Teknik Çalışma Grupları Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve  Eylem Planı doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarında katkı ve destekleriyle hazırlanan 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Yerel  Eylem Planı değerlendirildi.


  • IMG_0001.JPG
  • IMG_0004.JPG
  • IMG_0005.JPG