overlay

2018 YILI KASIM DÖNEMİ İL İÇİ ATAMASI İLANI

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personel için Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esaslarına Dair Yönerge gereğince İlimizde Kasım 2018 dönemi İl İçi Atamaları yapılacaktır.

 1. Başvurular 31/10/2018 Çarşamba günü başlayıp, 06/11/2018 Salı günü saat 17:00’da sona erecektir. Müracaatlar görev yapılan birimlere, aşağıda ilan edilen münhal yerlerden oluşan tercihlerini gösterir Atama ve Nakil Talep Formu ve hizmet puanını gösterir güncel PBS çıktısı ile birlikte evrak kayıt birimlerine kayıt yaptırılarak gerçekleştirilecektir.
 2. Müracaat yapılan Birimler müracaat evraklarını en geç 08/11/2018 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüğüne elden teslim edeceklerdir.
 3. Son başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 4. İl içi naklen atamaya, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilen Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil personelden ilan edilen unvan/branşlardaki personel müracaat edebilecektir.
 5. 06 Kasım 2018 tarihi itibariyle herhangi bir statüde sözleşmeli (4/B, 663 KHK 45/A) ve ücretsiz izinde (askerlik, doğum v.b.) olan personelin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 6. Sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak çalışan personel 2018 yılı Kasım dönemi il içi atama kurası için müracaat edebilecek olup, bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir. Aksi takdire atamaları yapılmayacaktır.
 7. 663 sayılı KHK ile sözleşme imzalayan personel bu kuraya müracaat edebilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin kura tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içerisinde sözleşmelerini fesih etmeleri gerekmektedir.
 8. Kura son başvuru tarihi itibariyle aday memurluğu devam eden personel bu kuraya müracaat edemeyecektir.
 9. Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için en son atandığı birimde 06/11/2018 tarihi itibariyle 1 (bir) yıl süresi dolan personelin müracaatları kabul edilecektir.
 10. Merkez ilçede münhal olarak ilan edilen Merkez 2 Nolu ASHİ, Merkez 4 Nolu ASHİ ve Merkez 7 Nolu ASHİ Sağlık Memuru (İlk ve Acil Yardım) pozisyonlarına Komuta Kontrol Merkezinde standart kadro üzeri görev yapan personel müracaat edebilecektir. Bu birim dışındaki diğer sağlık tesislerinde görev yapan personelin müracaatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 11. Müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri; 01.07.2018 tarihine göre hesaplanan ve Bakanlık tarafından ilan edilen hizmet puanlarına ve tercihlerine göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.  Hizmet puanlarında eşitlik olması durumunda tercih sıralamasına göre, tercih sıralamasının da aynı olması durumunda ise hizmet süresi fazla olan personelin atanması şeklinde yapılacaktır.
 12. Bu atama dönemine müracaat eden personelden başvurularını iptal ettirmek isteyenler 14/11/2018 günü saat:17:00’a kadar Müdürlüğümüze iptal başvurusunda bulunması gerekmektedir.
 13. Bu kura sonucu yerleşmiş olup ataması yapılan personelden 60 (atmış) gün içerisinde kadrosunun bulunduğu yerden ayrılışlarını yapmamaları nedeniyle ataması iptal edilenlerin (Bakanlığımız atama ve yer değiştirme mevzuatı gereği mazeret durumları hariç olmak üzere) atama karar tarihinden itibaren bir yıl süre ile il içi atanma işlemlerinin yapılmamasına,
 14. Tayin talebinde bulunup atanmaya hak kazanan personelin, ataması yapıldıktan sonra; görev yaptığı kurumdan ayrılması halinde personel ihtiyacı meydana geldiği durumda, kurum amirleri söz konusu personelin ayrılışını, atama tarihinden itibaren en fazla 2 (iki) ay süre ile geciktirebilecektir. Atama tarihinden itibaren 2 (iki) ay içerisinde kararını tebliğ edip ayrılış yapmayan personelin atama kararları iptal edilecektir.
 15. Komisyonumuz kararlarına uygun hazırlanacak ilan metninin Müdürlüğümüz “www.amasyaism.saglik.gov.tr” internet adresinden ilan edilmesine ve personele duyurulmasına;        Daha önceki   komisyon kararları ve münhal yerler listesinde Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlık Teknikeri / Tıbbi Sekreter kadrosu sehven Taşova Toplum Sağlığı Merkezi Sağlık Memuru / Tıbbi sekreter olarak yayınlanmış olduğu anlaşıldığından yeni Komisyon kararları ve münhal yerler listesi düzeltilerek eklenmiştir. 

Komisyon Kararları İçin                    TIKLAYINIZ

Münhal Yerler Listesi için                 TIKLAYINIZ

Atama Nakil Talep Formu için           TIKLAYINIZ

Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde görev yapan tüm personelimize tebligat yerine geçmek üzere ilanen duyurulur.

AMASYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2018 YILI KASIM DÖNEMİ

İL İÇİ NAKLEN ATAMA İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA TAKVİMİ

31 Ekim – 06 Kasım 2018

Tayin Talep Başvurularının Alınması

09 Kasım - 15 Kasım 2018

Başvuru Formları ve İstenilen Belgelerin Kontrolü

16 Kasım - 21 Kasım 2018

Atama Komisyonunun Toplanması, Alınan Kararların ve Sonuçlarının İlan Edilmesi

22 Kasım - 23 Kasım 2018

Alınan Kararlarla İlgili İtirazların Kabulü ve Değerlendirilmesi

27 Kasım 2018

Kararların Uygulanmasına Başlanılması