T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Amasya İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

79. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME İLANI

Güncelleme Tarihi: 19/12/2019

        AMASYA İLİ 79. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 03 Aralık 2007 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. İlimizde, Merzifon 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi 050723 No'lu, Merzifon 7 No'lu Aile Sağlığı Merkezi 050724 No'lu, Taşova Alpaslan Aile Sağlığı Merkezi 050206 No'lu ve Suluova 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi 050506 No'luboş birimler için, Aile Hekimliği Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”ve11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince aşağıdaki tabloda yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği bölgeleri için 30 Aralık 2019 Pazartesi günü saat: 16.30’da Atama Nakil Komisyonu huzurunda İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin bu boş pozisyonu tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır.

           Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimlerin 27 Aralık 2019 Cuma günü saat: 17:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır.

            Ek yerleştirme işlemleri yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak olup dikkat edilecek temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Yerleştirme işlemi yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. maddesinde yer alan (1.) fıkranın hükümlerine göre yapılacaktır. ( İlgili yönetmelik yazımızın ekindedir).
  1. Müracaatta bulunacak Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alacakları, Temmuz 2019’a ait onaylı Hizmet Puan Belgesini teslim edeceklerdir. Yerleştirme talebinde bulunan hekimlerden (Aile Hekimliği Uzmanları hariç) 03 Aralık 2007 tarihinden önce ilimizde görev yapan hekimlerin Aile hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikayı da müracaat sırasında ibraz etmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ilimize ataması yapılan kamuda çalışan hekimlerin başvuru sırasında sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır. (Aile hekimliği uzmanları hariç bu durumda olupta aile hekimi olarak yerleşen hekimler en kısa zamanda Bakanlıkça eğitime alınırlar).

      3.  Yerleştirme işleminde Sağlık Bakanlığının ekte yer alan 26.03.2013 tarih ve 34050 sayılı yazı, 23.09.2013 tarih ve 104296 sayılı yazı, 13/12/2017 tarih ve 1464 sayılı yazı ve 19.03.2019tarih ve 3920 sayılı yazılarında belirtilen muvafakat şartları esas alınarak başvurular kabul edilecektir.

      4.  Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izinde geçirilen günler de fiili çalışmadan sayılır.

                BOŞ POZİSYONLAR

İL / İLÇESİ

ASM ADI

A.H. BİRİM KODU

YERLEŞİK NÜFUS

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ NÜFUS

YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ (CEZAEVİ)

TOPLAM NÜFUS

İLÇEYE MESAFE (km)

İLE MESAFE

(km)

AMASYA/ SULUOVA

SULUOVA 3 NOLU

ASM

050506

2128

125

0

2253

0

5.5

AMASYA/ TAŞOVA

TAŞOVA ALPASLAN ASM

050206

1027

416

0

1443

9

60

AMASYA /MERZİFON

MERZİFON 7 NOLU ASM

050723

22

0

0

22

0

46

AMASYA /MERZİFON

MERZİFON 7 NOLU ASM

050724

865

0

0

865

0

46

             Not 1 :  Boş birimlere yerleşen hekimler 15/ 01./2020 tarihinde göreve başlayacaktır.

               Müracaat için ilgili dilekçe örnekleri ektedir. TIKLAYINIZ

AMASYA İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

a) İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler.                                                                                                 

      Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alınan; Temmuz 2019 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).

      Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Biriminden temin edilebilecektir).

b ) Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler ile Kadrosu veya      pozisyonu İlimizde olan tabip/uzman tabiplerden istenecek belgeler

    Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği (03.12.2007 tarihinden sonra ilimize atanan ve bu tarihten sonra göreve başlayan uzman tabip/tabiplerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır). Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alınan Bakanlıkça yayımlanmış ise Temmuz 2019 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).

    25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm Sözleşmeli Aile Hekimleri başlıklı 15. Maddesinin  hükümlerine göre başvuru yaparlar. Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Biriminden temin edilebilecektir).

     

 Uzm.Dr. Erman ZENGİN

                                                                                                              Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı