overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin  27. maddesi gereğince,Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından halk sağlığı zararlılarına karşı mücadelede çalışanlara yönelik 14-15-16 Mayıs  2018 tarihlerinde  Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi yapılacaktır. 

                 Başvuru yapacakların dilekçe, en az ilkokul mezunu olmak kaydıyla  onaylı diploma örneği, eğitim ücretini yatırdığına dair makbuz,nüfuz cüzdanı fotokopisi ve iki adet vesikalık fotoğraf ile  Denizli İl Sağlık Müdürlüğüne  müracaat etmeleri gerekmektedir.