overlay

Biyosidal Ürün Mesul Müdür Eğitimi

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden 02-07 Mart 2020 ve 16-21 Mart 2020 tarihleri arasında 2 grup olarak Mesul Müdür Eğitimi planlanmış, ilk grubun eğitimi tamamlanarak sertifikaları verilmiştir. Ancak SARS-Cov-2 virüs
salgını nedeniyle ile ikinci grubun eğitimi ertelenmiştir.

SARS-Cov-2 virüs salgının kontrol altına alınması ve ülkemizde aşılama çalışmasının hızla ilerlemesine bağlı olarak Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün 05.07.2021 tarihli ve E-83913885-799-1086 sayılı yazılarına istinaden eğitimle ilgili kısıtlamalar kaldırıldığından daha
önce planlanan ancak yapılamayan 2. grup katılımcılar öncelikli olmak üzere yönetmelikte belirlenen şartları sağlayan yeni katılımcılara için sonbahar aylarında “Mesul Müdürlük Eğitimi” düzenlenmesine ilişkin duyuru metni "https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/cevresagligi-anasayfa.html" web
sayfamızda yayımlanmıştır.
Mesul müdür eğitim yapılmasına ilişkin ilanen ilgililere duyurulur.