overlay

83. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME

        AMASYA İLİ 83. AİLE HEKİMLİĞİ EK YERLEŞTİRME DUYURU METNİ

            5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği İlimiz 03 Aralık 2007 tarihinde Aile Hekimliği uygulamasına geçmiştir. İlimizde istifa,sözleşme yenilememe vb. nedenlerle boşalan Suluova 3 No'lu Aile Sağlığı Merkezi 050506 No'lu Aile hekimliği Birimi, Suluova 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 050514 Nolu Aile Hekimliği Birimi ve Merzifon 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 050710 Nolu Aile hekimliği birimi için, Aile Hekimliği Ek yerleştirme işlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri 25 Ocak 2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği”ve11/03/2015 tarih ve 29292 sayılı “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri gereğince aşağıdaki tabloda yeri ve nüfus bilgileri bulunan Aile Hekimliği bölgeleri için 27 Temmuz 2021 Salı günü saat: 16.30’da Atama Nakil Komisyonu huzurunda İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin bu boş pozisyonu tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanacaktır.

           Yerleştirme işlemine katılmak isteyen hekimlerin 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü saat: 17:00’a kadar İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Birimine müracaat etmeleri gerekmekte olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar yerleştirme işleminde dikkate alınmayacaktır.

            Ek yerleştirme işlemleri yürürlükte olan yönetmelik hükümleri gereğince yapılacak olup dikkat edilecek temel esaslar aşağıda belirtilmiştir.

  1. Yerleştirme işlemi yukarıda bahsi geçen yönetmeliğin Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esasların 15. maddesinde yer alan (1.) fıkranın hükümlerine göre yapılacaktır. ( İlgili yönetmelik yazımızın ekindedir).
  1. Müracaatta bulunacak Aile Hekimleri Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alacakları, Temmuz 2021’e ait onaylı Hizmet Puan Belgesini teslim edeceklerdir. Yerleştirme talebinde bulunan hekimlerden (Aile Hekimliği Uzmanları hariç) 03 Aralık 2007 tarihinden önce ilimizde görev yapan hekimlerin Aile hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi aldığını belgeleyen sertifikayı da müracaat sırasında ibraz etmesi zorunludur. Bu tarihten sonra ilimize ataması yapılan kamuda çalışan hekimlerin başvuru sırasında sertifika zorunluluğu bulunmamaktadır. (Aile hekimliği uzmanları hariç bu durumda olup ta aile hekimi olarak yerleşen hekimler en kısa zamanda Bakanlıkça eğitime alınırlar).

      3.  Yerleştirme işleminde Sağlık Bakanlığının ekte yer alan 04/02/2020 tarih ve 1293 sayılı 2020/1 Genelge' de belirtilen muvafakat şartları esas alınarak başvurular kabul edilecektir.

      4.  Aile hekimliği çalışma bölgesinde göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu bölgede bir yıl çalışmadan aynı ilde başka bir aile hekimliği çalışma bölgesine nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izinde geçirilen günler de fiili çalışmadan sayılır.

     5.    İlimiz Merzifon 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 050710 Nolu Aile Hekimliği Birimin de görevli Aile Hekiminin Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının 08/12/2020 tarihli ve 55753567-663.99- 127909 sayılı "Aile hekimliği Sözleşmesinin Yenilenmemesi" yazısı gereği, 2021 yılında sözleşmesi yenilenmeyerek ilgili birim boşalmıştır.

BOŞ POZİSYONLAR

İL / İLÇESİ

ASM ADI

A.H. BİRİM KODU

YERLEŞİK NÜFUS

GEZİCİ SAĞLIK HİZMETİ NÜFUS

YERİNDE SAĞLIK HİZMETİ (CEZAEVİ)

TOPLAM NÜFUS

İLÇEYE MESAFE (km)

İLE MESAFE

(km)

AMASYA MERZİFON

MERZİFON 2 NOLU ASM

050710

3817

0

0

3817

0

46

AMASYA SULUOVA

SULUOVA 5 NOLU ASM

050514

3129

0

0

3129

0

26

AMASYA SULUOVA

SULUOVA 3 NOLU ASM

050506

1868

103

0

1971

0

26

 

             Not 1 : Boş Birimlere yerleşen hekimler  15/08/2021 tarihinde göreve başlayacaktır.

                        

                         Müracaat için ilgili dilekçe örnekleri ektedir. TIKLAYINIZ

AMASYA İLİNDE POZİSYON BOŞALMASI SONUCU AİLE HEKİMLİĞİ BÖLGESİ EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

 

a) İlimizde halen Aile Hekimi olarak görev yapan hekimlerden istenecek belgeler.                                                                                                 

      Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alınan; Temmuz 2021 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).

      Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Toplum Sağlığı Hizmetleri Biriminden temin edilebilecektir).

 

b ) Kadrosu veya pozisyonu İlimizde olan Aile Hekimi Uzmanı Tabipler ile Kadrosu veya      pozisyonu İlimizde olan tabip/uzman tabiplerden istenecek belgeler

 

    Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikasının onaylı örneği (03.12.2007 tarihinden sonra ilimize atanan ve bu tarihten sonra göreve başlayan uzman tabip/tabiplerden Aile Hekimliği 1.Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası aranmayacaktır). Sağlık Bakanlığı Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) Portal Uygulamasından alınan Bakanlıkça yayımlanmış ise Temmuz 2021 dönemine ait Hizmet Puan Belgesi (Bu belgede puanlarını kabul ettiklerini gösterir imzaları olacaktır).

    25 Ocak 2013 tarih ve 28539 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nin Dördüncü Bölüm Sözleşmeli Aile Hekimleri başlıklı 15. Maddesinin  hükümlerine göre başvuru yaparlar. Aile Hekimliği Başvuru Dilekçesi (Dilekçe örneği Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Web Sitesinden / Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Toplum Sağlığı Hizmetleri Biriminden temin edilebilecektir).

     

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Dr. Öner NERGİZ

                                                                                                                İl Sağlık Müdürü