overlay

Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi

Halk sağlığı alanında kullanılan biyosidal ürünlerin doğru ve güvenli kullanımları konusunda verilecek hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sunulabilmesi amacıyla yayımlanmış olan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in
27 nci maddesine istinaden ilgi Makam Oluru doğrultusunda biyosidal ürün uygulayıcı eğitiminin Bakanlığımız Uzaktan Sağlık Eğitim Sistemi (USES) üzerinden online olarak 18 Ocak-08 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır.


İlgili Üst Yazı İçin TIKLAYINIZ
İstenen Belgeler için İstenen Belgeler