Sosyal Hizmet Birimi
11 Mart 2020

SÜLEYMAN ERSOY

(SOSYAL HİZMET UZMANI)

Tel: 0(358) 212 40 02 – Dahili 102

 

Toplumda sosyal işlevselliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu amacıyla birey, aile, grup ve toplum düzeyinde sosyal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek.

Hizmet bölgesindeki müracaatçılara hizmet sunmak üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sağlık, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla görüşerek il düzeyinde bir sosyal destek haritası çıkarmak.

Sağlığın korunması ve desteklenmesi için gerekli hallerde danışanların ev, iş yeri, okul ve/veya sosyal ortamında sosyal inceleme yapmak. Sosyal inceleme sürecinde diğer birim personelinden destek almak.

Sağlık hizmeti alan dezavantajlı gruplarının ve yakınlarının yaşadıkları sosyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenebilmesi amacıyla uygun sosyal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu konudaki çalışmalarını gerektiğinde SHM içindeki ve dışındaki birim ve yetkililerle paylaşmak.